Juniorafdelingen spiller hver mandag fra kl. 17.00 til 18.30 på ”Tapeten”, Magleparken 5,1, 2750 Ballerup.

I BMS Skaks Juniorafdeling er der plads til alle børn, der har lyst til at spille skak. Uanset styrke er du velkommen. Har du aldrig prøvet at spille skak er du også velkommen – vi skal hurtigt få lært dig reglerne og hvordan man spiller.

Alle har mulighed for at modtage undervisning. Vi er meget målrettede med undervisnin­gen, men vi glemmer dog aldrig vores filosofi: Det skal være sjovt, at spille skak! Og når det er sjovt, så kommer fremgangen helt af sig selv!

Børnene er opdelt i flere grupper – 3-4 for bredden og én for eliten. For juniorerne i alle grupper træner vi efter en langsigtet plan, der strækker sig over to år og som tilpasses til den enkelte spillers individuelle niveau og fremgang.

For bredden er planen følgende: 

 • Vi vil koncentrere os meget om den grundlæggende skak det første år og bl.a. stile mod at alle juniorer får det grundlæggende teknikmærke "bronzespringeren". 
 • Turneringsmæssigt skal krudtet det første år bruges på den løbende junior grand prix turne­ring, samt diverse skoleskakturneringer.
 • Det andet år skal spillerne lære at notere så de kan deltage i ”rigtige” skakturne­rin­ger, dvs. ratede turneringer med lang betænkningstid til hvert parti. 
 • I år to er det store mål, at få et ratingtal via deltagelse i ”rigtige” turneringer og at for­søge at få nogle topresultater i junior-skakturneringerne. 
 • Juniorerne vil få adgang til at spille klubholdkampe.  

For eliten er planen følgende: 

 • Træningsniveauet lægges an på, at juniorerne skal opnå "mesterspillerstyrke" i lø­bet af juniorårene, dvs. et ratingtal på over 1900. 
 • Træningen vil fokusere på opnåelsen af god praktisk spillestyrke, taktiske evner og slutspilsfærdigheder. Endvidere vil vi kigge på åbninger og vejlede den enkelte om­kring studiet af åbninger, bl.a. med udgangspunkt i spillede partier. 
 • Juniorerne vil blive støttet og vejledt omkring deltagelse i et passende antal af Dansk Skak Unions "koordinerede" turneringer, og den enkelte junior vil blive vejledt via gennemgang af partier, som vedkommende har spillet. 
 • Juniorerne vil få adgang til at spille klubholdkampe.  

Det koster 650 kr. i kontingent pr. halvår , at være medlem af BMS Skaks Junior­afdeling.

Ved et medlemskab kan vi tilbyde følgende: 

 • For bredden – Træning hver mandag fra 17.00 til 18.30. 
 • For eliten – Træning ca. hver anden mandag fra 17.00 til 18.30. (Vi har her taget højde for, at eliten allerede deltager i koordinerede turneringer og det samlet pro­gram skal derfor ikke blive for presset). 
 • Medlemskab af Dansk Skak Union og Københavns Skak Union. 
 • Abonnement på Skakbladet, der udgives af Dansk Skak Union, samt Skole Skak Bladet. 
 • Diverse klubarrangementer, der afholdes sammen med ”voksenafdelingen”. 
 • Nyheder, reportager og information på www.bmsskak.dk 

Vi er meget modtagelige overfor idéer, forslag eller lignende der kan tilføres træningen.

Kontaktperson for Juniorafdelingen:

Jens Capion

Tlf.: 60650166

E-mail: jens@hedenquist.dk