BMS Skaks Turneringer

2024:
BMS Lynmesterskabet 2024 - 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2024 - 
BMS Efterår 2024
BMS Mesterskabet 2024 (forår 2024) - 
Copenhagen Chess Challenge 2024 - 
BMS Pokalmesterskabet 2024 (Jan 2024) - Pokalmester: Noah Krug Wahlgreen 

2023:
BMS Lynmesterskabet 2023 - Lynmester: Mikkel Manosri Jacobsen 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2023 - FR-mester: Thomas Bach Nielsen 
BMS Efterår 2023 (Sep-Okt 2023) 
BMS Mesterskabet 2023 (forår 2023) - Klubmester: Tom Skovgaard 
Copenhagen Chess Challenge 2023 - GM/IM gruppe - (August 2023) 
BMS Pokalmesterskabet 2023 (Jan 2023) - Pokalmester: Mikkel Manosri Jacobsen 

2022:
BMS Lynmesterskabet 2022 - Lynmester: Martin Haubro 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2022 - FR-mester: Mikkel Manosri Jacobsen 
BMS Efterår 2022 (Sep-Okt 2022) 
BMS Mesterskabet 2022 (forår 2022) - Klubmester: Thomas Bach Nielsen
Copenhagen Chess Challenge 2022 - GM/IM gruppe - (Maj 2022)
BMS Pokalmesterskabet 2022 (Jan 2022) - Pokalmester: Martin Haubro 

2021:
BMS Lynmesterskabet 2021 - Lynmester: Martin Haubro 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2021 - FR-mester: Martin Haubro 
BMS Mesterskabet 2021 (efterår 2021) - Klubmester: Thomas Bach Nielsen 
Copenhagen Chess Challenge 2021 - GM/IM gruppe - (August 2021) 
BMS Pokalmesterskabet 2021 (Jan 2021) - Ikke afholdt pga. Corona-pandemien

2020:
BMS Lynmesterskabet 2020 - Ikke afholdt 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2020 - Ikke afholdt
BMS Mesterskabet 2020 (efterår 2020) - Klubmester: Sigfred Haubro 
Copenhagen Chess Challenge 2020 - GM/IM gruppe - (Juli 2020) 
Afbrudt BMS Mesterskab 2020 (Forår 2020) - Afbrudt pga. Corona-pandemien 
BMS Pokalmesterskabet 2020 (Jan 2020) - Pokalmester: ? 

2019:
BMS Lynmesterskabet 2019 - Lynmester: Martin Haubro
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2019 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2019 (Sep-Okt 2019)
Copenhagen Chess Challenge 2019 (Maj 2019) 
BMS Mesterskabet 2019 - Klubmester: Kim N. Andersen
BMS Pokalmesterskabet 2019 (Jan 2019) - Pokalmester: Dennis Jørgensen 

2018:
BMS Lynmesterskabet 2018 (Nov 2018) - Lynmester: Martin Haubro 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2018 - FR-mester: Martin Haubro 
BMS Efterår 2018 (Sep - Okt 2018) 
Copenhagen Chess Challenge 2018 (April 2018)
BMS Mesterskabet 2018 - Omtale (Feb - Apr 2018) - Klubmester: Sigfred Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2018 (Jan 2018) - Pokalmester: Martin Haubro 

2017:
BMS Lynmesterskabet 2017 - Lynmester: Kim N. Andersen 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2017 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2017 (Sep - Okt 2017) 
Copenhagen Chess Challenge 2017 (Maj 2017)
BMS Mesterskabet 2017 - Omtale (Feb - Apr 2017) - Klubmester: Sigfred Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2017 (Jan 2017) - Pokalmester: Sigfred Haubro 

2016:
BMS Lynmesterskabet 2016 - Lynmester: Tobias Rostgaard 
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2016 - FR-mester: Martin Haubro 
BMS Efterår 2016 (Sep - Okt 2016) 
Copenhagen Chess Challenge 2016 (April 2016)
BMS Mesterskabet 2016 - Omtale (Feb - Apr 2016) - Klubmester: Tobias Rostgaard
BMS Pokalmesterskabet 2016 (Jan 2016) - Pokalmester: Michael Vesterli

2015:
BMS Lynmesterskabet 2015 (Okt 2015) - Lynmester: Nicolai Brondt Pedersen
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2015 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2015 (Sep - Okt 2015)
Copenhagen Chess Challenge 2015 (April-Maj 2015)
BMS Mesterskabet 2015 - Omtale (Feb - Apr 2015) - Klubmester: Martin Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2015 (Jan 2015) - Pokalmester: Martin Haubro

2014:
BMS Lynmesterskabet 2014 (Okt 2014) - Lynmester: Nicolai Brondt Pedersen
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2014 - FR-mester: Martin Haubro 
BMS Efterår 2014 (Sep - Okt 2014)
Copenhagen Chess Challenge 2014 (Maj 2014)
BMS Mesterskabet 2014 - Omtale (Feb - Apr 2014) - Klubmester: Martin Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2014 (Feb 2014) - Pokalmester: Martin Haubro

2013:
BMS Lynmesterskabet 2013 (Nov 2013) - Lynmester: Nicolai Brondt Pedersen
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2013 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2013 (Sep - Okt 2013)
Copenhagen Chess Challenge 2013 (April 2013)
BMS Mesterskabet 2013 - Omtale (Feb - Apr 2013) - Klubmester: Kim Nyvang Andersen
BMS Pokalmesterskabet 2013 (Jan 2013) - Pokalmester: Martin Haubro

2012:
BMS Lynmesterskabet 2012 (Nov 2012) - Lynmester: Sigfred Haubro
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2012 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2012 (Aug - Okt 2012)
Copenhagen Chess Challenge 2012 (Maj 2012)
BMS Mesterskabet 2012 - Omtale (Feb - Apr 2012) - Klubmester: Thomas Bach Nielsen
BMS Pokalmesterskabet 2012 (Jan 2012) - Pokalmester: Tom Skovgaard

2011:
BMS Lynmesterskabet 2011 (Okt 2011) - Lynmester: Sigfred Haubro
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2011 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2011 (Aug - Okt 2011)
Copenhagen Chess Challenge 2011 (Maj 2011)
BMS Mesterskabet 2011 - Omtale inkl. omkamp (Feb - Apr 2011) - Klubmester: Sigfred Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2011 (Jan 2011) - Pokalmester: Sigfred Haubro

2010:
BMS Lynmesterskabet 2010 (Nov 2010) - Lynmester: Martin Haubro
BMS Fischer-Random Mesterskabet 2010 - FR-mester: Sigfred Haubro 
BMS Efterår 2010 (Sep - Nov 2010)
Copenhagen Chess Challenge 2010 (April-Maj 2010)
BMS Mesterskabet 2010 - Omtale - Omtale omkamp (Feb - Apr 2010) - Klubmester: Sigfred Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2010 (Jan 2010) - Pokalmester: Sigfred Haubro

2009:
BMS Lynmesterskabet 2009 (Nov 2009) - Lynmester: Sigfred Haubro
BMS Efterår 2009 (Sep - Nov 2009)
Copenhagen Chess Challenge 2009 (Apr 2009)
BMS Mesterskabet 2009 - OmtaleOmtale omkamp (Feb - Apr 2009) - Klubmester: Sigfred Haubro
BMS Pokalmesterskabet 2009 (Jan 2009) - Pokalmester: Sigfred Haubro

2008:
BMS Lynmesterskabet 2008 (Nov 2008) - Lynmester: Tom Skovgaard
BMS Efterår 2008 - Omtale (Sep - Okt 2008)
Copenhagen Chess Challenge 2008 (Apr 2008)
BMS Mesterskabet 2008 - Omtale (Feb - Apr 2008) - Klubmester: Thomas Bach Nielsen
BMS Pokalmesterskabet 2008 (Jan 2008) - Pokalmester: Ib Skovgaard

2007:
BMS Lynmesterskabet 2007 (Okt. 2007) - Lynmester: Nikolaj Mikkelsen
BMS Efterår 2007 - Omtale (Aug - Okt 2007)
BMS/TSF International Junior Open 2007 - Rapporter (Maj 2007)
BMS Mesterskabet 2007 - Omtale (Feb - Apr 2007) - Klubmester: Thomas Bach Nielsen
BMS Pokalmesterskabet 2007 (Jan 2007) - Pokalmester: Peter Skovgaard

2006:
BMS Lynmesterskabet 2006 (Nov. 2006) - Lynmester: Peter Skovgaard
BMS Efterår 2006 - Omtale (Aug - Okt 2006)